VIPCLUB777.COM

นโยบายส่วนบุคคล

การให้บริการด้านความเป็นส่วนตัวเป็นสิ่งสำคัญที่ทางเว็บไซต์ VIPCLUB777.COM ตระหนักถึง เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเราและความปลอดภัยสูงสุดในการปกปิดข้อมูล และเรามีขั้นตอนในการดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากผู้เข้าใช้จะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม และไม่สามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลที่สามอย่างแน่นอน

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้ จะอธิบายถึงข้อมูลที่เรารวบรวมและนำไปใช้ในองค์กร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดในการให้บริการของเรา

 1. คำจำกัดความ

“เว็บไซต์” หมายถึง VIPCLUB777.COM

“เจ้าของ” หมายถึง เจ้าของผู้ให้บริการเว็บไซต์

“ผู้เข้าใช้” “ผู้เยี่ยมชม” หมายถึง บุคคล บริษัท หรือองค์กรอื่น ๆ ที่เข้าเยี่ยมชม และ/หรือ เข้าในเว็บไซต์ VIPCLUB777.COM

“ข้อกำหนด” หมายถึง ข้อกำหนดในการให้บริการ การเข้าใช้งานในเว็บไซต์ VIPCLUB777.COM

 1. การดำเนินการ

นโยบายนี้เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ VIPCLUB777.COM เท่านั้น  ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ภายนอกหรือ ลิงก์เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้

 1. เจ้าของกิจการ

เจ้าของจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าใช้เว็บไซต์ รวมถึงข้อมูลใดๆ ก็ตามที่ได้รับมาจากผู้เข้าใช้

 1. ประเภทของข้อมูลที่รวบรวม

ข้อมูลที่รวบรวมได้จากผู้เข้าใช้ที่เข้าเยี่ยมชม และ/หรือ เข้าชมว็บไซต์นี้ สามารถจัดอยู่ในทั้งประเภทไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล – ข้อมูลอาจถูกรวบรวมโดยอัตโนมัติเมื่อมีผู้เยี่ยมชม และ/หรือใช้เว็บไซต์ ประกอบด้วย:

 • เว็บเบราเซอร์ที่ใช้
 • ประเภทของคอมพิวเตอร์ที่ใช้
 • โดเมนที่ใช้
 • วันที่ใช้
 • เวลาที่ใช้
 • ข้อมูลทางเทคนิคอื่น ๆ

ข้อมูลส่วนบุคคล – ข้อมูลจะถูกเก็บรวบรวมเฉพาะในกรณีที่ผู้เข้าใช้ให้ข้อมูลโดยสมัครใจ จากทางอีเมล เช่น การกรอกแบบฟอร์ม การส่งแบบฟอร์ม หรือ การติดต่อเว็บไซต์ในรูปแบบอื่น ๆ

ประกอบด้วย:

 • ชื่อ
 • ที่อยู่อีเมล
 • ข้อมูลอื่นๆ ที่ให้ไว้โดยสมัครใจ
 1. การใช้ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกจัดเก็บ และใช้ร่วมกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์การเข้าเยี่ยมชมและ / หรือการใช้งานเว็บไซต์ เมื่อข้อมูลเหล่านี้ได้ถูกเก็บไว้แล้ว ข้อมูลจะไม่เชื่อมโยงและไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของผู้เข้าใช้ส่วนบุคคล

 1. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยและจะนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์ในการติดต่อผู้เข้าใช้ หรือตอบข้อสงสัยจากผู้เข้าใช้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการให้ข้อมูลบางอย่างในสาธราณะได้หากผู้เข้าใช้ได้อนุญาตอย่างชัดเจน จะไม่มีการขายหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม

 1. การใช้คุกกี้

เว็บไซต์อาจตั้งค่าคุกกี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดตามการเข้าชมเว็บไซต์        ส่วนลิงก์เว็บไซต์ภายนอกที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ อาจมีการตั้งค่าคุกกี้ในคอมพิวเตอร์ของคุณและการเข้าถึงได้เช่นกัน แต่การตั้งค่าคุกกี้จากเว็บไซต์ภายนอกไม่มีกำหนดอยู่ในข้อจำกัดภายในเว็บไซต์นี้

 1. แก้ไขนโยบาย

เจ้าของหรือบุคคลที่สามที่ได้รับคำสั่งจากเจ้าของ สามารถแก้ไขนโยบายนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 1. การยอมรับนโยบาย

ผู้เข้าใช้ที่เข้าเยี่ยมชมและ / หรือเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดของนโยบายในหน้านี้

ข้อมูลติดต่อ

โปรดติดต่อเรา หากผู้เข้าใช้มีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อกำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัว ผู้เข้าใช้สามารถหาข้อมูลติดต่อสำหรับเว็บไซต์นี้ได้ที่หน้า “ติดต่อเรา